Nazi izincwadi osungaphawula ngazo. Ezinye izincwadi sizonithumelela zona uma sezilungile.

Niyacelwa ukuba imibono yenu nezixazululo zenu nikuthumele lapha: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Here follows Bible books ready for your comments. Other Bible books will be posted as they become available.

Please send your comments to:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top